Skargi i wnioski

ZASADY PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W SIEDLCACH


Na podstawie  zapisów działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r nr 98, poz.1071  tekst jednolity) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie  organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002 r.( Dz.U. z 2002 Nr 5, poz.46) 

1. Archiwum Państwowe w Siedlcach rozpatruje tylko skargi i wnioski  pozostające w związku z wykonywanymi zadaniami.

2. Skargi i wnioski  przyjmowane są w Sekretariacie ( pok. nr 1).

3. Osobą  odpowiedzialną za koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków jest Dyrektor Archiwum Państwowego w Siedlcach.

4. Skargi i wnioski  mogą być wnoszone pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

5. Skargi i wnioski zgłaszane osobiście rozpatruje Dyrektor Archiwum Państwowego w Siedlcach.

6. Skargi i wnioski osobiste  są protokołowane i podpisywane  przez wnoszącego i przyjmującego.

7. Wszystkie skargi i wnioski są rejestrowane  w Sekretariacie Archiwum  Państwowego w Siedlcach.

8. Archiwum nie rozpatruje  anonimowych skarg i wniosków.

9. W przypadku  trudności ustalenia przedmiotu skargi lub wniosku Archiwum Państwowe w Siedlcach może wezwać wnoszącego do złożenia  dodatkowych wyjaśnień w przeciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Po tym terminie skargi i wnioski  nie będą rozpatrywane.

10. Archiwum udziela odpowiedzi w tej samej formie w jakiej wniesiono skargę lub wniosek. W przypadku skargi lub wniosku wnoszącego osobiście, w zależności od przedmiotu, odpowiedź udzielana jest osobiście lub pisemnie.

11. Skargi i wnioski rozpatrywane są w trybie KPA.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Skargi i wnioski
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Grzegorz Welik
Informację wytworzył:Grzegorz Welik
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.02.2010 14:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
19.02.2010 09:22 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
19.02.2010 09:20 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
19.02.2010 09:18 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
19.02.2010 09:17Dokument został odzyskany. (Grzegorz Welik)
19.02.2010 09:16Dokument usunięto. (Grzegorz Welik)
19.02.2010 09:11 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
18.02.2010 14:13 Utworzenie dokumentu. (Grzegorz Welik)