skargi i wnioski

Skargi i wnioski przyjmowane są w trybie regulowanym przez Instrukcję  w sprawie organizacji, przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków dotyczących działalności Archiwum Państwowego w Opolu stanowiącą załącznik do Zarządzenia nr 11/09 Dyrektora Archiwum Państwowego w Opolu z dnia 30 listopada 2009 r.


1. Pisemnie na adres:

    Archiwum Państwowe w Opolu ul. Zamkowa 2, 45-016 Opole

 

2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

    kancelaria@archiwum.opole.pl

 

3. Za pośrednictwem platformy ePUAP - adres skrytki: /AP_Opole/SkrytkaESP

 

3. Faksem na numer:

    (77) 45 42 112

 

4. Ustnie do protokołu:

    zgłaszających się w sprawie skargi wniosków przyjmuje Dyrektor

    codziennie w godzinach urzędowania 730- 1530

 

 

Uwaga: Nadsyłane skargi i wnioski zawierać powinny imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek.

 

W przypadku petycji, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Opolu zamieszcza się informacje dotyczące złożonej petycji oraz przebiegu postępowania, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2017, poz. 1123).

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:skargi i wnioski
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Paweł Skawiński
Informację wytworzył:Sławomir Marchel
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.02.2010 08:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż