Skargi i wnioski

 

 

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych odbywa się:

 

 

1. Pisemnie na adres: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa.

2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ndap@archiwa.gov.pl.

3. Faksem na numer 22 565-46-14

4. Ustnie do protokołu, zgłaszających się w sprawie skarg i wniosków przyjmują:
- Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych albo wyznaczeni przez niego jego zastępcy lub Dyrektor Generalny w poniedziałki w godz. 16:15 – 17:15, tel. 22 565-46-01, po uprzednim zgłoszeniu i ustaleniu terminu.
- Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Rozwoju Archiwów w czwartki w godz. 8:15-12:00, tel. 22 565-46-57

Uwaga: Nadsyłane skargi i wnioski zawierać powinny imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek.

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Skargi i wnioski
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Adam Ostrowski
Informację wytworzył:Marek Marczuk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.01.2010 10:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
03.04.2018 16:01 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 68 Naczelnego
Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawie organizacji
przyjmowania oraz rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w
Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz w archiwach
państwowych

(Monika Antolik)
03.04.2018 15:58 Dodano załącznik "Sprawozdanie z rozpatrywania skarg i
wniosków w 2017 r."

(Monika Antolik)
29.03.2018 13:32 Edycja dokumentu (Monika Antolik)
29.03.2018 13:23 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 32 Naczelnego Dyrektora
Archiwów Państwowych w sprawie organizacji przyjmowania
oraz rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Naczelnej
Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz w archiwach
państwowych"

(Monika Antolik)
10.11.2017 10:30 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 68 Naczelnego Dyrektora
Archiwów Państwowych w sprawie organizacji przyjmowania
oraz rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Naczelnej
Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz w archiwach
państwowych"

(Monika Antolik)
10.11.2017 10:29 Edycja dokumentu (Monika Antolik)
10.11.2017 10:19 Edycja dokumentu (Monika Antolik)
10.11.2017 09:56 Edycja dokumentu (Monika Antolik)
10.11.2017 09:55 Edycja dokumentu (Monika Antolik)
10.11.2017 09:38 Usunięto załącznik Zarządzenie Naczelnego Dyrektora
Archiwów Państwowych w sprawie organizacji przyjmowania
oraz rozpatrywania skarg i wniosków w Naczelnej Dyrekcji
Archiwów Państwowych

(Monika Antolik)
10.11.2017 09:35 Edycja dokumentu (Monika Antolik)
12.06.2017 11:45 Edycja dokumentu (Maciej Gajewski)
30.01.2017 13:27 Edycja dokumentu (Anna Belka)
30.01.2017 13:27 Zmieniono tytuł załącznika z "Sprawozdanie z
rozpatrywania skarg i wniosków nadesłanych do Naczelnej
Dyrekcja Archiwów Państwowych w 2016 r." na "Sprawozdanie
z rozpatrywania skarg i wniosków nadesłanych do Naczelnej
Dyrekcji Archiwów Państwowych w 2016 r."

(Anna Belka)
30.01.2017 13:26 Dodano załącznik "Sprawozdanie z rozpatrywania skarg i
wniosków nadesłanych do Naczelnej Dyrekcja Archiwów
Państwowych w 2016 r."

(Anna Belka)
30.01.2017 13:26 Usunięto załącznik Sprawozdanie z rozpatrywania skarg i
wniosków nadesłanych do Naczelnej Dyrekcja Archiwów
Państwowych w 2016 r.

(Anna Belka)
30.01.2017 13:20 Edycja dokumentu (Anna Belka)
30.01.2017 13:20 Dodano załącznik "Sprawozdanie z rozpatrywania skarg i
wniosków nadesłanych do Naczelnej Dyrekcja Archiwów
Państwowych w 2016 r."

(Anna Belka)
30.01.2017 13:20 Edycja dokumentu (Anna Belka)
30.01.2017 13:20 Usunięto załącznik Sprawozdanie z rozpatrywania skarg i
wniosków nadesłanych do Naczelnej Dyrekcja Archiwów
Państwowych w 2016 r.

(Anna Belka)
30.01.2017 13:16 Edycja dokumentu (Anna Belka)
30.01.2017 13:16 Dodano załącznik "Sprawozdanie z rozpatrywania skarg i
wniosków nadesłanych do Naczelnej Dyrekcja Archiwów
Państwowych w 2016 r."

(Anna Belka)
30.01.2017 13:15 Edycja dokumentu (Anna Belka)
30.01.2017 13:15 Usunięto załącznik Sprawozdanie z rozpatrywania skarg i
wniosków nadesłanych do Naczelnej Dyrekcja Archiwów
Państwowych w 2016 r.

(Anna Belka)
30.01.2017 13:02 Edycja dokumentu (Anna Belka)
30.01.2017 13:01 Dodano załącznik "Sprawozdanie z rozpatrywania skarg i
wniosków nadesłanych do Naczelnej Dyrekcja Archiwów
Państwowych w 2016 r."

(Anna Belka)
30.01.2017 12:58 Edycja dokumentu (Anna Belka)
01.02.2016 10:13 Dodano załącznik "Sprawozdanie z rozpatrywania skarg i
wniosków nadesłanych do Naczelnej Dyrekcja Archiwów
Państwowych w 2015 r."

(Damian Jończyk)
01.02.2016 09:38Dodano załącznik "Sprawozdanie z rozpatrywania skarg i
wniosków nadesłanych do Naczelnej Dyrekcji Archiwów
Państwowych w 2015 roku "
(Damian Jończyk)
29.01.2016 11:47 Edycja dokumentu (Krzysztof Mielnicki)
29.01.2016 11:38Dodano załącznik "Sprawozdanie ze skarg i wniosków
nadesłanych do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w
2015 roku"
(Krzysztof Mielnicki)
29.01.2016 11:38Dodano załącznik "Informacja O Wynikach Przeprowadzonej
Kontroli W Archiwach Państwowych 2015"
(Krzysztof Mielnicki)
09.03.2015 08:57 Edycja dokumentu (Artur Skalski)
09.03.2015 08:55 Dodano załącznik "Sprawozdanie ze skarg i wniosków
nadesłanych do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w
2014 roku"

(Artur Skalski)
04.02.2014 11:49 Edycja dokumentu (Artur Skalski)
04.02.2014 11:48 Dodano załącznik "Sprawozdanie ze skarg i wniosków
nadesłanych do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w
2013 roku"

(Artur Skalski)
04.04.2013 13:40 Edycja dokumentu (Artur Skalski)
04.04.2013 13:40 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Naczelnego
Dyrektora w sprawie organizacji przyjmowania oraz
rozpatrywania skarg i wniosków w Naczelnej Dyrekcji
Archiwów Państwowych" na "Zarządzenie Naczelnego
Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawie organizacji
przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków w
Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych"

(Artur Skalski)
04.04.2013 13:38 Edycja dokumentu (Artur Skalski)
04.04.2013 13:37 Dodano załącznik "Zarządzenie Naczelnego Dyrektora w
sprawie organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i
wniosków w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych"

(Artur Skalski)
04.04.2013 13:37 Dodano załącznik "Sprawozdanie ze skarg i wniosków
nadesłanych do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w
2012 roku"

(Artur Skalski)
03.04.2013 15:57 Edycja dokumentu (Damian Jończyk)
03.04.2013 15:56 Edycja dokumentu (Damian Jończyk)
15.01.2013 15:30 Usunięto załącznik Zarządzenie Naczelnego Dyrektora
Archiwów Państwowych Nr 6 z dnia 11 grudnia 2009 r. w
sprawie organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i
wniosków w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

(Damian Jończyk)
07.01.2013 11:58 Edycja dokumentu (Damian Jończyk)
08.02.2012 09:23 Edycja dokumentu (Damian Jończyk)
08.02.2012 09:23 Edycja dokumentu (Damian Jończyk)
08.03.2011 08:23 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "prawozdanie ze skarg i wniosków
nadesłanych do Naczelnej Dyrekcji Archiwów
Państwowych i podległych archiwów państwowych w 2010
r." na "Sprawozdanie ze skarg i wniosków nadesłanych do
Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i
podległych archiwów państwowych w 2010 r."

(Damian Jończyk)
08.03.2011 08:22 Dodano załącznik "prawozdanie ze skarg i wniosków
nadesłanych do Naczelnej Dyrekcji Archiwów
Państwowych i podległych archiwów państwowych w 2010
r."

(Damian Jończyk)
05.03.2010 08:54 Edycja dokumentu (Adam Ostrowski)
05.03.2010 08:53 Edycja dokumentu (Adam Ostrowski)
05.03.2010 08:50 Edycja dokumentu (Adam Ostrowski)
19.02.2010 10:26 Edycja dokumentu (Adam Ostrowski)
19.02.2010 10:25 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Naczelnego
Dyrektora Archiwów Państwowych Nr 6 z dnia 11" na
"Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Nr
6 z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie organizacji
przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków w
Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych "

(Adam Ostrowski)
19.02.2010 10:23 Dodano załącznik "Sprawozdanie ze skarg i wniosków
nadesłanych do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w
2009 roku"

(Adam Ostrowski)
19.02.2010 10:22 Dodano załącznik "Zarządzenie Naczelnego Dyrektora
Archiwów Państwowych Nr 6 z dnia 11"

(Adam Ostrowski)
19.01.2010 11:40 Edycja dokumentu (Adam Ostrowski)
19.01.2010 10:24 Edycja dokumentu (Adam Ostrowski)
19.01.2010 10:23 Edycja dokumentu (Adam Ostrowski)
19.01.2010 10:13 Utworzenie dokumentu. (Adam Ostrowski)