wersja do wydruku Beata Białek 13.02.2004 08:18

Przedmiot działalności

 

Archiwa państwowe prowadzą działalność archiwalną w zakresie państwowego zasobu archiwalnego, która obejmuje gromadzenie ewidencję , przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych oraz prowadzenie działalności informacyjnej.

Zgromadzony zasób Archiwum stanowią materiały archiwalne powstałe na terenie działania Archiwum oraz jego zasób historyczny. W skład zasobu Archiwum wchodzą również materiały archiwalne niepaństwowego zasobu archiwalnego przejmowane na podstawie art. 44 oraz nabywane na podstawie art. 9, 10, 11 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Przechowywana  w Archiwum dokumentacja służy nie tylko historykom do badań naukowych, ale może być również przydatna obywatelom np. przy poszukiwaniu dokumentów do celów własnościowych czy prowadzeniu badań genealogicznych.

Do zakresu działania archiwów państwowych należy :

 • kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego,
 • prowadzenie rejestru niepaństwowego zasobu archiwalnego,
 • ewidencja, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych należących do ich zasobu archiwalnego,
 • kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego w archiwach zakładowych, w składnicach akt oraz jednostkach organizacyjnych z powierzonym zasobem archiwalnym,
 • wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów,
 • prowadzenie prac naukowych oraz wydawniczych w dziedzinie archiwistyki i dziedzin pokrewnych, popularyza
 • cja wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie działalności informacyjnej.
 • wykonywanie zadań określonych w ustawie lub odrębnych przepisach.

Właściwość miejscowa Archiwum Państwowego w Kielcach obejmuje

na terenie województwa świętokrzyskiego obszar obejmujący:

 1. miasto na prawach powiatu Kielce,
 2. wszystkie gminy wchod
 3. zące w skład powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego, kieleckiego, opatowskiego, ostrowieckiego, pińczowskiego, sandomierskiego, skarżyskiego, starachowickiego, staszowskiego,
 4. gminy: Końskie, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Słupia (Konecka), Smyków
  i Stąporków powiatu koneckiego,
 5. gminy: Krasocin i Włoszczowa powiatu włoszczowskiego;

                          na terenie województwa lubelskiego obszar obejmujący:

 1. wszystkie gminy wchodzące w skład powiatu janowskiego,
 2. gminy: Annopol, Gościeradów, Szastarka i Trzydnik Duży powiatu kraśnickiego;

                           na terenie województwa małopolskiego obszar obejmujący:

 1. gminy: Charsznica, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice i Słaboszów powiatu miechowskiego,
 2. gminę Koszyce i Pałecznica powiatu proszowickiego;

                           na terenie województwa podkarpackiego obszar obejmujący:

 1. miasto na prawach powiatu Tarnobrzeg,
 2. wszystkie gminy chodzące w skład powiatów: niżańskiego, stalowowolskiego
  i tarnobrzeskiego,
 3. gminę Majdan Królewski powiatu kolbusz
 4. zowskiego,
 5. gminę Padew Narodowa powiatu mieleckiego;

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedmiot działalności
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Beata Białek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.02.2004 08:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż