Struktura organizacyjna

W skład Archiwum Państwowego w Katowicach wchodzą następujące komórki organizacyjne: 


1/ Oddział I - opracowania i ewidencji zasobu archiwalnego;


2/ Oddział II - nadzoru archiwalnego;

3/ Oddział III - przechowywania zasobu archiwalnego;

4/ Oddział IV - udostępniania zasobu archiwalnego i informacji naukowej,
w skład Oddziału wchodzą: Pracownia naukowa i Biblioteka;


5/ Oddział V - dokumentacji osobowej przechowywanej wieczyście lub czasowo;

6/Oddział VI - konserwacji jednostkowej i masowej oraz reprografii;

7/ Oddział VII - dokumentacji kartograficznej i technicznej;

8/ Oddział VIII - badań naukowych, popularyzacji i wydawnictw;

9/ Kancelaria, w skład której wchodzą: Sekretariat, Biuro Obsługi Klienta i Archiwum Zakładowe;

10/ Dział finansowo-księgowy;

11/ Dział administracyjno-gospodarczy.


 W skład Archiwum wchodzą oddziały zamiejscowe w Bielsku-Białej, Cieszynie, Gliwicach, Pszczynie i Raciborzu, noszące nazwę:


1/ Archiwum Państwowe w Katowicach - Oddział w Bielsku-Białej,
2/ Archiwum Państwowe w Katowicach - Oddział w Cieszynie,
3/ Archiwum Państwowe w Katowicach - Oddział w Gliwicach,
4/ Archiwum Państwowe w Katowicach - Oddział w Pszczynie,
5/ Archiwum Państwowe w Katowicach - Oddział w Raciborzu.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Struktura organizacyjna
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Sławomir Korba
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.07.2004 11:46