wersja do wydruku Izabela Mazur 31.05.2004 09:09

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

Do zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506, z późn. zm.) należy:

  •  koordynowanie działalności archiwalnej na terenie Państwa;
  •  wydawanie zezwoleń na czasowy wywóz określonych materiałów archiwalnych;
  •  nadzór nad gromadzeniem, ewidencjonowaniem, przechowywaniem, opracowywaniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem materiałów archiwalnych oraz brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej;
  •  nadzór nad działalnością naukową i wydawniczą prowadzoną w archiwach państwowych;
  •  prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie spraw archiwalnych;
  •  prowadzenie ewidencji przechowawców akt osobowych i płacowych;
  •  popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej;
  •  wykonywanie zadań z zakresu informatyzacji podległych mu archiwów państwowych, polegających na projektowaniu, wdrażaniu, eksploatacji, integracji, rozwoju i udostępnianiu im systemów teleinformatycznych obsługujących działalność archiwalną, zabezpieczaniu danych osobowych przetwarzanych w tych systemach, koordynowaniu tych działań oraz zapewnieniu możliwości wymiany danych pomiędzy tymi systemami.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Izabela Mazur
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:26.09.2006
Data publikacji:31.05.2004 09:09