Przedmiot działalności


Archiwa państwowe prowadzą działalność archiwalną w zakresie państwowego zasobu archiwalnego. W jej ramach gromadzą, ewidencjonują, przechowują, opracowują, zabezpieczają i udostępniają materiały archiwalne oraz prowadzą działalność informacyjną.

Do zakresu działania archiwów państwowych należy w szczególności:

 • kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego;
 • prowadzenie rejestru niepaństwowego zasobu archiwalnego;
 • ewidencja, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych należących do ich zasobu archiwalnego;
 • kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego w archiwach zakładowych, w składnicach akt oraz jednostkach organizacyjnych z powierzonym zasobem archiwalnym;
 • wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów;
 • prowadzenie prac naukowych oraz wydawniczych w dziedzinie archiwistyki i dziedzin pokrewnych;
 • popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie działalności informacyjnej;
 • wykonywanie zadań określonych w ustawie lub w odrębnych przepisach.
 Właściwość miejscowa Archiwum Państwowego w Katowicach obejmuje:

- na terenie województwa śląskiego obszar obejmujący:

 • miasta na prawach powiatu: Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świetochłowice, Tychy, Zabrze i Żory 
 • wszystkie gminy wchodzące w skład powiatów: będzińskiego, bielskiego, bieruńsko-ledzińskiego, cieszyńskiego, gliwickiego, mikołowskiego, pszczyńskiego, raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego i żywieckiego  
 • miasta Misteczko Śląskie, Radzinków i Tarnowskie Góry oraz gminy: Krupski Młyn, Ożarowice, Świerklaniec, Tworóg i Zbrosławice, powiatu tarnogórskiego  
 • miasta: Poręba i Zawiercie oraz gminy Łazy, Ogrodzieniec, Pilica i Żarnowiec powiatu zawierciańskiego  

- na terenie województwa małopolskiego obszar obejmujący:

 • wszystkie gminy wchodzące w skład powiatów: ośięcimskiego i wadowickiego
 • gminy: Babice, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia powiatu chrzanowskiego
 • miasta: Bukowno i Sławków oraz gminy: Bolesław, Klucze, Olkusz i Wolbrom powiatu olkuskiego
 • miasto: Sucha Beskidzka oraz gminy: Budzów, Maków Podhalański, Stryszawa, Zawoja i Zemrzyce powiatu suskiego 

Właściwość rzeczową i miejscową Archiwum Państwowego w Katowicach szczegółowo regulują akty prawne dostępne w dziale "Podstawy prawne działania".

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedmiot działalności
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Sławomir Korba
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.12.2003 10:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż