Majątek i finanse

 

 

 

 

Archiwum Państwowe w Kaliszu jest państwową jednostką budżetową.

 

 

Działalność finansową Archiwum określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. Nr 157, poz. 1240, 1241 z późn. zm.). Majątek Archiwum stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością statutową Archiwum.

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podejmowania zobowiązań finansowych upoważniony jest wyłącznie dyrektor Archiwum lub ustanowieni przez niego pełnomocnicy.

 

Archiwum Państwowe w Kaliszu posiada majątek (aktywa trwałe) o łącznej wartości netto
2 195 109,57 zł, w tym:
1) nieruchomości o wartości 2 158 759,62 zł – należący do Skarbu Państwa budynek, siedziba Archiwum Państwowego w Kaliszu mieszcząca się przy ul. Poznańskiej 207, znajdująca się w trwałym zarządzie Archiwum;
2) majątek ruchomy o łącznej wartości 26 349,95 zł – sprzęt komputerowy, inne maszyny i urządzenia.
Wartość majątku oszacowano według wartości netto na podstawie bilansu za rok 2015.


 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Majątek i finanse
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Grzegorz Waliś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.09.2003 15:48