Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Gdańsku


www.gdansk.ap.gov.pl

Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

(Art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)

Jawność życia publicznego i przejrzystość działania władz publicznych należą do fundamentalnych zasad funkcjonowania państwa demokratycznego. Obywatelskie prawo do wiedzy o działalności organów władzy i osób pełniących funkcje publiczne, zagwarantowane w art. 61 Konstytucji RP, zostało unormowane w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Realizacji tego uprawnienia ma służyć m.in. Biuletyn Informacji Publicznej - urzędowy publikator teleinformatyczny, utworzony w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej.

 

W Biuletynie znajdą Państwo informacje o Archiwum Państwowym w Gdańsku jako urzędzie administracji rządowej. Menu przedmiotowe (lewa strona ekranu) pozwala poruszać się po serwisie. Znalezienie interesującej informacji ułatwi wyszukiwarka. Wszystkie zmiany wprowadzane na stronie są automatycznie zapisywane. W przypadku jakichkolwiek pytań – prosimy o kontakt z redakcją Biuletynu.

Adres i telefony:
Archiwum Państwowe w Gdańsku
80-858 Gdańsk, skr. poczt. 401
ul. Wałowa 5
Tel: 48 (58) 301-74-63; (58) 301-74-64
Fax: 48 (58) 301-83-66
E-mail:
apgda@gdansk.ap.gov.pl

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Gdańsku
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Stanisław Flis
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2004 14:26