Dyrektor Generalny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Dyrektor Generalny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

 Kinga Suplicka

 

Dyrektor Generalny wykonuje zadanie określone dla dyrektora generalnego w  ustawach oraz innych przepisach prawa.
Dyrektorowi Generalnemu  podlega Biuro Dyrektora Generalnego, w tym:
 1)  Wydział Kadr i Szkoleń – w zakresie stosunku pracy pracowników Naczelnej Dyrekcji
      Archiwów Państwowych, zwanej dalej „NDAP”;
 2)  Wydział Finansowo-Księgowy – w zakresie spraw związanych z wykonywaniem zadań dysponenta
      środków budżetowych III stopnia;
 3)  Wydział Administracyjny;

 4)  Wydział Wsparcia Projektów;
 5)  Dział Prawny – w zakresie obsługi prawnej NDAP;

 6)  Dział Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych;
 7)  Dział Informatyki.

Dyrektor Generalny upoważniony jest do nadzorowania zadań z zakresu:
 1) działania Administratora Danych Osobowych;
 2) działania Administratora Bezpieczeństwa Informacji;
 3) ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych;
 4) audytu i kontroli wewnętrznej w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych;
 5) kontroli zarządczej;
 6) koordynowania obsługi administracyjnej projektu europejskiego Archives Portal Europe
     network of eXcellence;
 7) udzielania informacji publicznej w zakresie właściwości Dyrektora Generalnego;
 8) nadzorowania organizacji szkoleń dla średniego szczebla kierowniczego w archiwach
     państwowych.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dyrektor Generalny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Agnieszka Makówka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.11.2007 14:45