kompetencje

Do zakresu działania dyrektora Archiwum należy w szczególności:

 

1.       ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych, administracyjnych, metodycznych i naukowo – badawczych

2.       ogólny nadzór nad zasobem i majątkiem Archiwum,

3.       reprezentowanie Archiwum na zewnątrz,

4.       przedkładanie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych planów rzeczowych i finansowych oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich realizacji,

5.       wydawanie decyzji w sprawach dotyczących działalności Archiwum oraz przewidzianych odrębnymi przepisami,

6.       dokonywanie wydatków budżetowych w ramach zatwierdzonych planów finansowych,

7.       wydawanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji,

8.       wykonywanie zadań przewidzianych dla dyrektora generalnego urzędu w ustawie o służbie cywilnej

9.       czuwanie nad podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i naukowych pracowników,

10.   kierowanie realizacją zadań p. poż, bhp i obronnych.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:kompetencje
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Magdalena Wawrzkiewicz-Gajda
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.12.2003 10:05